עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון תגובה מקדמית לעתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון תגובה מקדמית לעתירה
כתבי בי דין | תגובה | 16.05.2012
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון תגובה מקדמית לעתירה
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. למרות שהמדינה אישרה את כניסת האב, בהכירה בחובתה לאפשר לו לנהל את תביעתו נגדה, היא מתנגדת לכניסת האם והרופא, שכן "לעותרים, ככל זר, אין כל זכות שבדין להיכנס לישראל", וטוענת כי "אף שמדובר במקרה טראגי, אשר בסופו הלך לעולמו בנם [...], הרי שעצם כניסתם לישראל לצורך מתן עדות בתביעת הנזיקין, אינו טעם הומניטרי חריג".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. למרות שהמדינה אישרה את כניסת האב, בהכירה בחובתה לאפשר לו לנהל את תביעתו נגדה, היא מתנגדת לכניסת האם והרופא, שכן "לעותרים, ככל זר, אין כל זכות שבדין להיכנס לישראל", וטוענת כי "אף שמדובר במקרה טראגי, אשר בסופו הלך לעולמו בנם [...], הרי שעצם כניסתם לישראל לצורך מתן עדות בתביעת הנזיקין, אינו טעם הומניטרי חריג".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות