המוקד להגנת הפרט - הודעת פרקליטות המדינה בעניין בג"ץ 2797/93 - גרבית ואח' נ' משרד הפנים
חזרה לעמוד הקודם
23.06.1994|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הודעת פרקליטות המדינה בעניין בג"ץ 2797/93 - גרבית ואח' נ' משרד הפנים

הודעת פרקליטות המדינה בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח להורות למשרד הפנים לאפשר לבני זוג של נשים בעלות מעמד קבע בישראל לקבל מעמד במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש), כשם שהוא מאפשר זאת לבנות זוג של גברים תושבי קבע. הפרקליטות מודיעה כי שר הפנים החליט כי מינו של המבקש לא יהיה בעל כל משקל בבקשות לאחמ"ש, וכי כל בקשה תידון לגופה. זאת בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה, ולאחר הוכחה כי בני הזוג נשואים, חיים בישראל, ומענם הרשום בישראל.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים