פניית המוקד להגנת הפרט למשטרת ישראל בנוגע לאיסור על הרחקת אדם מישראל בזמן שבקשתו מטופלת על ידי משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פניית המוקד להגנת הפרט למשטרת ישראל בנוגע לאיסור על הרחקת אדם מישראל בזמן שבקשתו מטופלת על ידי משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.08.2012
פניית המוקד להגנת הפרט למשטרת ישראל בנוגע לאיסור על הרחקת אדם מישראל בזמן שבקשתו מטופלת על ידי משרד הפנים
פניית המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין הנוהל הקובע כי כל עוד בקשתו של אדם מטופלת במשרד הפנים אין להרחיקו מישראל. המוקד מציין כי נתקל בהפרות חוזרות של הנוהל, וטוען כי יש להגביר את מודעות גורמי האכיפה אליו. המוקד מבקש מהמשטרה לפעול לתיאום עם משרד הפנים כך שתירשם הערת "מנוע גירוש" באשר לכל אדם שבקשתו מתנהלת במשרד הפנים. בנוסף מבקש המוקד מהמשטרה להבטיח בנהלים הרלוונטיים שגורמי האכיפה יקפידו ליישם את הוראות חוק הכניסה לישראל, המתנים את הרחקתו של אדם מישראל בעמידה בשורה של פרוצדורות מקדימות, וביניהן הוצאת צו ועריכת שימוע לאדם לפני גירושו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין הנוהל הקובע כי כל עוד בקשתו של אדם מטופלת במשרד הפנים אין להרחיקו מישראל. המוקד מציין כי נתקל בהפרות חוזרות של הנוהל, וטוען כי יש להגביר את מודעות גורמי האכיפה אליו. המוקד מבקש מהמשטרה לפעול לתיאום עם משרד הפנים כך שתירשם הערת "מנוע גירוש" באשר לכל אדם שבקשתו מתנהלת במשרד הפנים. בנוסף מבקש המוקד מהמשטרה להבטיח בנהלים הרלוונטיים שגורמי האכיפה יקפידו ליישם את הוראות חוק הכניסה לישראל, המתנים את הרחקתו של אדם מישראל בעמידה בשורה של פרוצדורות מקדימות, וביניהן הוצאת צו ועריכת שימוע לאדם לפני גירושו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות