זמניים קבועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
זמניים קבועים
דוחות | דוח | 31.05.2012
זמניים קבועים

דו"ח עיר עמים הכולל שני מאמרים בעניין פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. בדו"ח סקירה של המצב המשפטי-מדיני של ירושלים וניתוח של הקושי המשפטי להחיל את החוק, המשפט והמינהל הישראליים על ירושלים המזרחית. בנוסף נבחן מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית מבחינה פוליטית, ונטען כי הוא פוגע בין היתר בזכות לחיי משפחה, בזכות לדיור ובזכות לחינוך, ומשקף אפליה במימוש זכויותיהם לעומת אזרחי ישראל. כמו כן נטען בדו"ח כי ההזנחה השיטתית של האוכלוסייה הפלסטינית וההתנכלות למוסדותיה הציבוריים והאזרחיים הופכות את מציאות חייהם לבלתי נסבלת, ודוחקות אותם, במתכוון, אל מחוץ לירושלים.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

דו"ח עיר עמים הכולל שני מאמרים בעניין פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. בדו"ח סקירה של המצב המשפטי-מדיני של ירושלים וניתוח של הקושי המשפטי להחיל את החוק, המשפט והמינהל הישראליים על ירושלים המזרחית. בנוסף נבחן מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית מבחינה פוליטית, ונטען כי הוא פוגע בין היתר בזכות לחיי משפחה, בזכות לדיור ובזכות לחינוך, ומשקף אפליה במימוש זכויותיהם לעומת אזרחי ישראל. כמו כן נטען בדו"ח כי ההזנחה השיטתית של האוכלוסייה הפלסטינית וההתנכלות למוסדותיה הציבוריים והאזרחיים הופכות את מציאות חייהם לבלתי נסבלת, ודוחקות אותם, במתכוון, אל מחוץ לירושלים.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות