דו"ח ועדת טירקל - הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דו"ח ועדת טירקל - הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי
דוחות | דוח | 01.02.2013
דו"ח ועדת טירקל - הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי

חלקו השני של דו"ח הוועדה הציבורית שמינתה ממשלת ישראל בעקבות אירועי המשט לעזה ביום 31 במאי 2010. בין השאר מתייחסת הוועדה לחקירות שמבצע הממונה על בדיקת תלונות נחקרים בשב"כ (המבת"ן) וקובעת כי "יש פגמים חמורים באפקטיביות וביסודיות של החקירה וכן במהירות החקירה". עוד מציינת הוועדה כי מתוך למעלה מ-700 תלונות שהוגשו נגד חוקרי שב"כ מאז שנת 1992, המבת"ן והממונה על המבת"ן לא המליצו מעולם על חקירה פלילית בגין תלונה. בין המלצות הוועדה: העברת תפקיד המבת"ן למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים, ו"תיעוד חזותי מלא" של חקירות השב"כ.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

חלקו השני של דו"ח הוועדה הציבורית שמינתה ממשלת ישראל בעקבות אירועי המשט לעזה ביום 31 במאי 2010. בין השאר מתייחסת הוועדה לחקירות שמבצע הממונה על בדיקת תלונות נחקרים בשב"כ (המבת"ן) וקובעת כי "יש פגמים חמורים באפקטיביות וביסודיות של החקירה וכן במהירות החקירה". עוד מציינת הוועדה כי מתוך למעלה מ-700 תלונות שהוגשו נגד חוקרי שב"כ מאז שנת 1992, המבת"ן והממונה על המבת"ן לא המליצו מעולם על חקירה פלילית בגין תלונה. בין המלצות הוועדה: העברת תפקיד המבת"ן למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים, ו"תיעוד חזותי מלא" של חקירות השב"כ.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות