בג"ץ 3592/13 - עודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול דיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3592/13 - עודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול דיון
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 06.06.2013
בג"ץ 3592/13 - עודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול דיון
פרוטוקול בדיון מאוחד בשלוש עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לשלושה פלסטינים, להם אדמות חקלאיות מצדה המערבי של החומה, היתרי כניסה ל"מרחב התפר" כדי לאפשר להם לעבד את אדמותיהם. השופט ג'ובראן מותח ביקורת על התנהלות המדינה ומציע לאמץ מדיניות אוהדת בכל הנוגע להנפקת היתרים לצרכים חקלאיים, לפיה "הכלל זה לתת והחריגים – לא לתת".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פרוטוקול בדיון מאוחד בשלוש עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לשלושה פלסטינים, להם אדמות חקלאיות מצדה המערבי של החומה, היתרי כניסה ל"מרחב התפר" כדי לאפשר להם לעבד את אדמותיהם. השופט ג'ובראן מותח ביקורת על התנהלות המדינה ומציע לאמץ מדיניות אוהדת בכל הנוגע להנפקת היתרים לצרכים חקלאיים, לפיה "הכלל זה לתת והחריגים – לא לתת".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות