בג"ץ 2359/13 - יאסין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2359/13 - יאסין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 02.04.2013
בג"ץ 2359/13 - יאסין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי מאיזור ג'נין היתר כניסה לאדמותיו שנכלאו ב"מרחב התפר". מדובר בעתירה המאה בסדרת עתירות שעניינן סירוב או אי-מענה של הצבא לבקשות להנפיק היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לחקלאים פלסטינים שבתיהם נמצאים בצדה המזרחי של חומת ההפרדה ואדמותיהם בצדה המערבי. המוקד טוען כי בכך שהצבא אינו מאפשר את גישת החקלאי לאדמתו הוא פוגע בצורה קשה ובלתי סבירה בזכויותיו לקניין, לחופש עיסוק ולחופש תנועה. המוקד מוסיף כי פגיעה זו בזכויותיו נעשית בניגוד לחוק, לפסיקה ולהצהרות מפורשות של המדינה בפני בית המשפט, ואף בניגוד לפקודות ולנהלים שקבע הצבא עצמו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי מאיזור ג'נין היתר כניסה לאדמותיו שנכלאו ב"מרחב התפר". מדובר בעתירה המאה בסדרת עתירות שעניינן סירוב או אי-מענה של הצבא לבקשות להנפיק היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לחקלאים פלסטינים שבתיהם נמצאים בצדה המזרחי של חומת ההפרדה ואדמותיהם בצדה המערבי. המוקד טוען כי בכך שהצבא אינו מאפשר את גישת החקלאי לאדמתו הוא פוגע בצורה קשה ובלתי סבירה בזכויותיו לקניין, לחופש עיסוק ולחופש תנועה. המוקד מוסיף כי פגיעה זו בזכויותיו נעשית בניגוד לחוק, לפסיקה ולהצהרות מפורשות של המדינה בפני בית המשפט, ואף בניגוד לפקודות ולנהלים שקבע הצבא עצמו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות