בג"ץ 261/11 - יוסף ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 261/11 - יוסף ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 10.07.2012
בג"ץ 261/11 - יוסף ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי מאיזור טולכרם היתר כניסה לאדמות ששכר ב"מרחב התפר". העתירה נמחקת לאחר שהעותר קיבל היתר כניסה ל"מרחב התפר". פסק הדין נותן תוקף להודעת המדינה לפיה בכוונת הצבא לפרסם נוסח חדש לקפ"ק (קבוצת פקודות קבע) "מרחב התפר" עד ליום 1.9.2012, שיסדיר, בין השאר, את הפקודות והנהלים הנוגעים לתושבים השוכרים חלקות חקלאיות ב"מרחב התפר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי מאיזור טולכרם היתר כניסה לאדמות ששכר ב"מרחב התפר". העתירה נמחקת לאחר שהעותר קיבל היתר כניסה ל"מרחב התפר". פסק הדין נותן תוקף להודעת המדינה לפיה בכוונת הצבא לפרסם נוסח חדש לקפ"ק (קבוצת פקודות קבע) "מרחב התפר" עד ליום 1.9.2012, שיסדיר, בין השאר, את הפקודות והנהלים הנוגעים לתושבים השוכרים חלקות חקלאיות ב"מרחב התפר".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות