בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 15.08.2013
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
הודעת המדינה בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל לידי משפחותיהם. המדינה מעדכנת כי החלה בעבודת מטה מקיפה, במסגרתה היא בוחנת היבטים שונים של הנושא, ובתוכם אופן הוצאת הגופות והעברתן, רמת הזיהוי של הגופות, והסדרת ההליכים הנדרשים מול בתי העלמין האזרחיים בהם הן קבורות. המדינה מציינת כי השלמת עבודת המטה מצריכה פגישות בין נציגי הצבא לנציגי מוסדות ממשלתיים רלוונטיים, ולפיכך היא מבקשת מבית המשפט לאפשר לה להגיש הודעת עדכון נוספת עד 1.11.2013.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
הודעת המדינה בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל לידי משפחותיהם. המדינה מעדכנת כי החלה בעבודת מטה מקיפה, במסגרתה היא בוחנת היבטים שונים של הנושא, ובתוכם אופן הוצאת הגופות והעברתן, רמת הזיהוי של הגופות, והסדרת ההליכים הנדרשים מול בתי העלמין האזרחיים בהם הן קבורות. המדינה מציינת כי השלמת עבודת המטה מצריכה פגישות בין נציגי הצבא לנציגי מוסדות ממשלתיים רלוונטיים, ולפיכך היא מבקשת מבית המשפט לאפשר לה להגיש הודעת עדכון נוספת עד 1.11.2013.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות