בג"ץ 4331/10 – עיריית חברון ואח' נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 4331/10 – עיריית חברון ואח' נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה | 01.02.2012
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה לבטל צו תפיסת מקרקעין שהוציא הצבא ביחס לאדמות באיזור חברון שבהן עובר ציר תנועה בין ההתנחלות קרית ארבע לבין מערת המכפלה ("ציר דנה"). העתירה נדחית. בית המשפט מקבל את עמדת המדינה, שהציר ממלא צורך ביטחוני מהותי, וקובע כי תפיסת המקרקעין מתיישבת עם הדין הבינלאומי ועם המשפט החוקתי הישראלי. עוד קובע בית המשפט כי לאור המציאות הדינאמית בשטח אין פסול בשינוי שחל בעמדת המדינה לגבי עתידו של "ציר דנה" – מדרך שנפרצה שלא כדין בידי מתנחלים, ושדינה הריסה, לציר הנחוץ מטעמים ביטחוניים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות