בג"ץ 2164/09 - יש דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 2164/09 - יש דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'
פסיקה | פסיקה / עליון | 26.12.2011
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת ארגון יש דין להפסיק לאלתר את פעילותן של מחצבות בבעלות ישראלית הנמצאות בגדה המערבית ולהקפיא את הליכי הרישוי להקמתן של מחצבות חדשות, בטענה שהחציבה מנוגדת לדין הישראלי והבינלאומי. בית המשפט מקבל את עמדת המדינה, שהוראה על הפסקה גורפת של פעילות המחצבות תהווה התערבות בלתי מוצדקת בסוגיה מדינית מובהקת, שהוסדרה בהסכם הביניים בין ישראל לרשות הפלסטינית, ודוחה את העתירה על הסף. בית המשפט מציין כי לאחר הגשת העתירה שינתה המדינה את מדיניותה באופן שמצמצם את הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית, והחליטה, בין היתר, שלא להעניק רישיונות חדשים לחציבה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות