בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2013 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2013
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.01.2014
בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2013
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2013. בין השאר מבקש המוקד לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל ועל סיבות השלילה. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של ישראל נגד תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2013. בין השאר מבקש המוקד לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל ועל סיבות השלילה. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" של ישראל נגד תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות