נייר עמדה: המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נייר עמדה: המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 10.03.2014
נייר עמדה: המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003
נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט, הקורא לביטולו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). המוקד טוען כי החוק, המגביל – ואף מונע – איחוד משפחות בין אזרחי ישראל ותושביה לבין פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, אינו חוקתי, וכי לאור הארכת תוקפו מדי שנה נראה שהגדרתו בעת חקיקתו כהסדר זמני לא הייתה אלא אחיזת עיניים. המוקד מדגיש כי החוק פוגע דווקא בילדים ובמי שנמצאים במצב הומניטארי קשה, ומפרט את הפעמים הלא מעטות בהן מתח בית המשפט ביקורת על המדינה והנחה את המחוקק לחדול מהמדיניות הגורפת של הקפאת ההליכים לאיחוד משפחות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט, הקורא לביטולו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). המוקד טוען כי החוק, המגביל – ואף מונע – איחוד משפחות בין אזרחי ישראל ותושביה לבין פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, אינו חוקתי, וכי לאור הארכת תוקפו מדי שנה נראה שהגדרתו בעת חקיקתו כהסדר זמני לא הייתה אלא אחיזת עיניים. המוקד מדגיש כי החוק פוגע דווקא בילדים ובמי שנמצאים במצב הומניטארי קשה, ומפרט את הפעמים הלא מעטות בהן מתח בית המשפט ביקורת על המדינה והנחה את המחוקק לחדול מהמדיניות הגורפת של הקפאת ההליכים לאיחוד משפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות