הנדון: עת"א 36242-04-13 - התנכלות רשויות הכלא לעותר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: עת"א 36242-04-13 - התנכלות רשויות הכלא לעותר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.08.2013
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס לעצור לאלתר התנכלות סוהרים לאסיר רק כיוון שהגיש עתירה נגד השב"ס. לאסיר, שעתר להורות לשב"ס להתיר לאחיו ולאביו לבקרו בכלא, נאמר, בין היתר, כי כל עוד לא יחזור בו מהעתירה לא יאשרו גם לבנו בן השלוש לשוב ולבקרו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות