הסיבה לאיסור יציאה מעזה: "מדינת פלסטין" בדו"ח רפואי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הסיבה לאיסור יציאה מעזה: "מדינת פלסטין" בדו"ח רפואי
מאמרים | עיתונות | 03.01.2014
הסיבה לאיסור יציאה מעזה: "מדינת פלסטין" בדו"ח רפואי
מאמר מאת עמירה הס בעיתון "הארץ", המתאר את קורותיה של פלסטינית תושבת עזה אשר בקשתה לבקר אצל אמה חולת הסרטן, המתגוררת בגדה המערבית, נדחתה בשל חותמת של "מדינת פלסטין" שהוטבעה על המסמך הרפואי.
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון "הארץ" בע"מ.הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר מאת עמירה הס בעיתון "הארץ", המתאר את קורותיה של פלסטינית תושבת עזה אשר בקשתה לבקר אצל אמה חולת הסרטן, המתגוררת בגדה המערבית, נדחתה בשל חותמת של "מדינת פלסטין" שהוטבעה על המסמך הרפואי.
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון "הארץ" בע"מ.משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות