בג"ץ 5300/14 - ____ קוואסמה ואח' נגד המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5300/14 - ____ קוואסמה ואח' נגד המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 31.07.2014
בג"ץ 5300/14 - ____ קוואסמה ואח' נגד המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס הריסה עונשית בית בו גרים אשתו וששת ילדיו הקטינים של חשוד בסיוע לחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. המוקד דורש כי ככל שיוחלט לממש את צו ההריסה, המדינה תתחייב לבצע את ההריסה בדרך מתונה, שלא תגרום נזק סביבתי. בנוסף חוזר המוקד על עמדתו העקרונית, שהריסה עונשית של בתים אינה אלא ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי שאין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס הריסה עונשית בית בו גרים אשתו וששת ילדיו הקטינים של חשוד בסיוע לחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. המוקד דורש כי ככל שיוחלט לממש את צו ההריסה, המדינה תתחייב לבצע את ההריסה בדרך מתונה, שלא תגרום נזק סביבתי. בנוסף חוזר המוקד על עמדתו העקרונית, שהריסה עונשית של בתים אינה אלא ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי שאין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות