הנדון: קדם בג"ץ בעניין הפסקת ביקורי המשפחות של האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: קדם בג"ץ בעניין הפסקת ביקורי המשפחות של האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 12.08.2014
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט למען חידושם המיידי של הביקורים אצל האסירים הפלסטינים ללא קשר לארגון אליו הם משויכים. המוקד מדגיש כי ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל אינם "טובת הנאה", כי אם זכות בסיסית, ומוסיף כי אם לא תבוטל ההחלטה המפלה הוא ישקול פנייה לערכאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות