ע"א 54/82 - לוי נ' עפאנה ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ע"א 54/82 - לוי נ' עפאנה ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.02.1986
ע"א 54/82 - לוי נ' עפאנה ואח' פסק דין
פסק דין של בית המשפט העליון הקובע כי ניתן לראות כנפקדים את תושבי הגדה המערבית שיש להם נכסים במזרח ירושלים שסופחו לישראל, ולהחיל על נכסיהם את חוק "נכסי נפקדים". פסק הדין ניתן בערעור שהגישו שני אזרחי ישראל על פסק דין של בית המשפט המחוזי. השניים ביקשו לרשום על שמם מקרקעין במזרח ירושלים שהיו רשומים על שם שני תושבי הגדה. לצד קביעתו שמסמכי המכירה מזויפים קבע בית המשפט המחוזי שבצד הרישום על שמם של שני תושבי הגדה במרשם המקרקעין יצוין שהקרקע מוקנית לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, הואיל והיא נמצאת בתוך השטח המסופח ואילו בעליהם הם תושבי הגדה. בית המשפט העליון אימץ את פסיקת בית המשפט המחוזי.
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין של בית המשפט העליון הקובע כי ניתן לראות כנפקדים את תושבי הגדה המערבית שיש להם נכסים במזרח ירושלים שסופחו לישראל, ולהחיל על נכסיהם את חוק "נכסי נפקדים". פסק הדין ניתן בערעור שהגישו שני אזרחי ישראל על פסק דין של בית המשפט המחוזי. השניים ביקשו לרשום על שמם מקרקעין במזרח ירושלים שהיו רשומים על שם שני תושבי הגדה. לצד קביעתו שמסמכי המכירה מזויפים קבע בית המשפט המחוזי שבצד הרישום על שמם של שני תושבי הגדה במרשם המקרקעין יצוין שהקרקע מוקנית לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, הואיל והיא נמצאת בתוך השטח המסופח ואילו בעליהם הם תושבי הגדה. בית המשפט העליון אימץ את פסיקת בית המשפט המחוזי.
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות