בג"ץ 72/86 - זלום ואח' נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 72/86 - זלום ואח' נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 09.03.1987
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת שלושה בעלי חנויות בבית הדסה בחברון, אשר הצבא הקים גדר לאורך המדרכה שלצד פתחי חנויותיהם ומקיים בדיקות ביטחוניות בחפציהם ובגופם של לקוחות המבקשים להיכנס אליהן. בית המשפט מחליט שלא להתערב בהחלטת הצבא, בקבעו כי תכליתה להבטיח את שלומם של המתנחלים בבית הדסה, וכי "האמצעים שננקטו פוגעים אמנם בפרנסתם של העותרים, אך בעיקרו של דבר זכויותיהם נשמרות".
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות