הנדון: מענה לפניותיך בעניין מתקן כליאה 1391 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מענה לפניותיך בעניין מתקן כליאה 1391
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.06.2012
הנדון: מענה לפניותיך בעניין מתקן כליאה 1391
תשובת פרקליטות המדינה לבקשות המוקד להגנת הפרט לקבל מידע על החזקתם של שני פלסטינים, אזרח ישראלי, ושלושה אזרחים לבנונים במתקן הכליאה הסודי, הידוע בכינויו "מתקן 1391". הפרקליטות מוסרת, כי השישה מעולם לא הוחזקו במתקן 1391, ואף מציינת כי "מזה זמן לא הוחזקו כלואים במתקן זה". עוד מדגישה הפרקליטות, כי ההתחייבות שנתנה המדינה במסגרת בג"ץ 9733/03, למסור לכל הפונה בעניינו של עצור במתקן את עובדת היותו כלוא שם, בעינה עומדת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת פרקליטות המדינה לבקשות המוקד להגנת הפרט לקבל מידע על החזקתם של שני פלסטינים, אזרח ישראלי, ושלושה אזרחים לבנונים במתקן הכליאה הסודי, הידוע בכינויו "מתקן 1391". הפרקליטות מוסרת, כי השישה מעולם לא הוחזקו במתקן 1391, ואף מציינת כי "מזה זמן לא הוחזקו כלואים במתקן זה". עוד מדגישה הפרקליטות, כי ההתחייבות שנתנה המדינה במסגרת בג"ץ 9733/03, למסור לכל הפונה בעניינו של עצור במתקן את עובדת היותו כלוא שם, בעינה עומדת.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות