1173/13 - דמיאטי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
1173/13 - דמיאטי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 02.11.2014
1173/13 - דמיאטי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
הודעת המדינה במספר עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין נוספים להורות למדינה להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בישראל במשך שנים ארוכות. המדינה מודיעה כי היא לא מוצאת שלוש גופות שבשם משפחותיהן הוגשו העתירות, וכי "מוצו האפשרויות לאיתור, ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה במספר עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין נוספים להורות למדינה להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בישראל במשך שנים ארוכות. המדינה מודיעה כי היא לא מוצאת שלוש גופות שבשם משפחותיהן הוגשו העתירות, וכי "מוצו האפשרויות לאיתור, ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות