דו"ח המוקד בנוגע להפרות זכויות אדם שביצעה ישראל בקיץ 2014 המוקד להגנת הפרט
חיפוש
דו"ח המוקד בנוגע להפרות זכויות אדם שביצעה ישראל בקיץ 2014
דוחות | דוח המוקד | 27.01.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתמקד בטיפולו בחמישה תחומים הקשורים לפעולות ישראל כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים במהלך הלחימה ברצועת עזה, לפניה ולאחריה: איתור עצורים, הזכות לחופש התנועה, זכויות כלואים, הריסות בתים עונשיות, וכבוד המת. הדו"ח סוקר את הפרות זכויות האדם על ידי ישראל בכל אחד מהתחומים הללו, בהתבסס על מידע שהצטבר במוקד מיום 13.6.2014, שבו נודע דבר חטיפתם של שלושה נערים ישראלים בגדה המערבית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות