בג"ץ 5377/09 - רגבים ואח' נ' שר הבטחון ואח' פסק-דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5377/09 - רגבים ואח' נ' שר הבטחון ואח' פסק-דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 10.08.2011
בג"ץ 5377/09 - רגבים ואח' נ' שר הבטחון ואח' פסק-דין
פסק דין בעתירת תנועת רגבים להוציא צווי הריסה לכל המבנים אשר נבנו ללא היתר באיזור היישובים א-סאויה ויתמא שבגדה המערבית. בית המשפט דוחה את עתירת התנועה וקובע כי העדפת המדינה לתת קדימות להריסת מבנים אשר נבנו על קרקע פרטית על פני הריסת מבנים הנבנים על קרקע ציבורית היא במתחם הסבירות, ואין מקום להתערבותו בסוגיה.
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת תנועת רגבים להוציא צווי הריסה לכל המבנים אשר נבנו ללא היתר באיזור היישובים א-סאויה ויתמא שבגדה המערבית. בית המשפט דוחה את עתירת התנועה וקובע כי העדפת המדינה לתת קדימות להריסת מבנים אשר נבנו על קרקע פרטית על פני הריסת מבנים הנבנים על קרקע ציבורית היא במתחם הסבירות, ואין מקום להתערבותו בסוגיה.
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות