הנדון: הקפאת כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הקפאת כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.08.2015
הנדון: הקפאת כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לחדש את כניסתם של ישראלים בעלי משפחות ברצועת עזה לביקורים בה, בהתאם לנהלים שנקבעו בנושא. המוקד קובל על שינויי המדיניות של הצבא בנושא, על רקע היעדרותם של שני אזרחים ישראלים, ומציין כי משמעותה של ההחלטה בכל הנוגע למשפחות שבהן אחד מבני הזוג הוא תושב הרצועה והשני תושב ישראל היא הפרדה בין בני זוג ובין הורים לילדים, שכן ישראל אינה מאפשרת לאנשים אלו לממש את זכותם לחיי משפחה בשטחה. בנוסף מציין המוקד כי המבקרים ברצועה הם בני הלאום הפלסטיני שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים שם, ולכן החשש לשלומם הוא חסר בסיס ומנוגד למציאות ולשגרה המתקיימות זה שנים רבות.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לחדש את כניסתם של ישראלים בעלי משפחות ברצועת עזה לביקורים בה, בהתאם לנהלים שנקבעו בנושא. המוקד קובל על שינויי המדיניות של הצבא בנושא, על רקע היעדרותם של שני אזרחים ישראלים, ומציין כי משמעותה של ההחלטה בכל הנוגע למשפחות שבהן אחד מבני הזוג הוא תושב הרצועה והשני תושב ישראל היא הפרדה בין בני זוג ובין הורים לילדים, שכן ישראל אינה מאפשרת לאנשים אלו לממש את זכותם לחיי משפחה בשטחה. בנוסף מציין המוקד כי המבקרים ברצועה הם בני הלאום הפלסטיני שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים שם, ולכן החשש לשלומם הוא חסר בסיס ומנוגד למציאות ולשגרה המתקיימות זה שנים רבות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות