המוקד להגנת הפרט - נוהל הטיפול בבקשה למתן רשיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע (מועד עדכון הנוהל 19.4.2015)
חזרה לעמוד הקודם
19.04.2015|מסמכים אחרים|נוהל

נוהל הטיפול בבקשה למתן רשיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע (מועד עדכון הנוהל 19.4.2015)

נוהל הטיפול בבקשה למתן מעמד בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל ורק אחד מהוריו בעל תושבות קבע.