בג"ץ 6745/15 - אבו חאשיה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 6745/15 - אבו חאשיה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 12.10.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו של חשוד בביצוע פיגוע דקירה בתל אביב בנובמבר 2014. בבית גרים הורי החשוד יחד עם חמשת אחיו. בני המשפחה מסוכסכים עם בנם זה זמן רב ומעשיו אינם זוכים לתמיכתם. המוקד מציין כי בית המשפחה המיועד להריסה נמצא בבעלות האו"ם ובשטח A, בו אין למפקד הצבאי סמכות להטיל סנקציות. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית היא למעשה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות