המוקד להגנת הפרט - הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה מתגורר המפגע __ עסחאק ת"ז ___
חזרה לעמוד הקודם
19.10.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה מתגורר המפגע __ עסחאק ת"ז ___

תשובת הצבא להשגה שהגיש המוקד להגנת הפרט בשם דיירי בניין בכפר סילוואד בו גרה בשכירות משפחתו של אחד החשודים בפיגוע הירי בצומת שבות רחל ביוני 2015, שבו נהרג מלאכי רוזנפלד. הצבא דוחה את טענות המוקד ואף מסרב להעביר לידיו חוות דעת הנדסית לגבי אופן ההריסה. יחד עם זאת מציין הצבא כי "דרך הפעולה אשר נבחנה הינה באמצעות חבלה חמה מבוקרת אשר תביא להריסת קירות לא קונסטרוקטיביים בדירה באופן מבוקר".

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים