הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה מתגורר המפגע __ עסחאק ת"ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה מתגורר המפגע __ עסחאק ת"ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.10.2015
הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה מתגורר המפגע __ עסחאק ת"ז ___

תשובת הצבא להשגה שהגיש המוקד להגנת הפרט בשם דיירי בניין בכפר סילוואד בו גרה בשכירות משפחתו של אחד החשודים בפיגוע הירי בצומת שבות רחל ביוני 2015, שבו נהרג מלאכי רוזנפלד. הצבא דוחה את טענות המוקד ואף מסרב להעביר לידיו חוות דעת הנדסית לגבי אופן ההריסה. יחד עם זאת מציין הצבא כי "דרך הפעולה אשר נבחנה הינה באמצעות חבלה חמה מבוקרת אשר תביא להריסת קירות לא קונסטרוקטיביים בדירה באופן מבוקר".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

תשובת הצבא להשגה שהגיש המוקד להגנת הפרט בשם דיירי בניין בכפר סילוואד בו גרה בשכירות משפחתו של אחד החשודים בפיגוע הירי בצומת שבות רחל ביוני 2015, שבו נהרג מלאכי רוזנפלד. הצבא דוחה את טענות המוקד ואף מסרב להעביר לידיו חוות דעת הנדסית לגבי אופן ההריסה. יחד עם זאת מציין הצבא כי "דרך הפעולה אשר נבחנה הינה באמצעות חבלה חמה מבוקרת אשר תביא להריסת קירות לא קונסטרוקטיביים בדירה באופן מבוקר".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות