הנדון: השגה בעניין בית משפחת__ עליוה, ת.ז. _____ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בעניין בית משפחת__ עליוה, ת.ז. _____
מסמכים אחרים | השגה | 22.10.2015
הנדון: השגה בעניין בית משפחת__ עליוה, ת.ז. _____
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בשכם של אחד החשודים במעורבות בפיגוע הירי סמוך לצומת בית פוריק בו נהרגו בני הזוג הנקין. המוקד טוען כי בבניין גרות משפחות רבות חפות מפשע ופגיעה בהן תהווה ענישה קולקטיבית וכך הפרה של הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הבית לא תביא תועלת, כפי שכבר קבעה ועדת שני שמינה הצבא. לבסוף מבקש המוקד לקבל את חומר החקירה הנוגע לחשוד ופרטים על הדרך שבה מתכנן הצבא להרוס את המבנה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בשכם של אחד החשודים במעורבות בפיגוע הירי סמוך לצומת בית פוריק בו נהרגו בני הזוג הנקין. המוקד טוען כי בבניין גרות משפחות רבות חפות מפשע ופגיעה בהן תהווה ענישה קולקטיבית וכך הפרה של הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הבית לא תביא תועלת, כפי שכבר קבעה ועדת שני שמינה הצבא. לבסוף מבקש המוקד לקבל את חומר החקירה הנוגע לחשוד ופרטים על הדרך שבה מתכנן הצבא להרוס את המבנה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות