הנדון: מחאה חריפה כנגד בחינת אפשרות לשלילה גורפת של מעמד בישראל מתושבי ירושלים המזרחית, המתגוררים בשכונות ירושלים שמעבר לחומת ההפרדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מחאה חריפה כנגד בחינת אפשרות לשלילה גורפת של מעמד בישראל מתושבי ירושלים המזרחית, המתגוררים בשכונות ירושלים שמעבר לחומת ההפרדה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.10.2015
הנדון: מחאה חריפה כנגד בחינת אפשרות לשלילה גורפת של מעמד בישראל מתושבי ירושלים המזרחית, המתגוררים בשכונות ירושלים שמעבר לחומת ההפרדה

בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות נציגי המדינה בתיקי הריסות בתים עונשיות. המוקד מלין על סד הזמנים שכופים עליו נציגי הצבא והפרקליטות. הוא מציין כי ברוב ניכר מתוך כלל התיקים בהם נמסרה הודעה על כוונה להרוס בית ניתנה למשפחה אפשרות להגיש השגה על ההחלטה תוך 48 שעות. הדבר נעשה בסופו של שבוע העבודה כך שמועד הגשת ההשגה חל בשבת, ועורכי הדין, המהנדסים וכל העוסקים במלאכה נאלצו לעבוד בשבת, בבהילות, תחת לחץ. ההתנהלות מקוממת במיוחד היות שבחלק מהתיקים הוצאו הצווים חודשים ארוכים לאחר ביצוע הפיגוע.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות נציגי המדינה בתיקי הריסות בתים עונשיות. המוקד מלין על סד הזמנים שכופים עליו נציגי הצבא והפרקליטות. הוא מציין כי ברוב ניכר מתוך כלל התיקים בהם נמסרה הודעה על כוונה להרוס בית ניתנה למשפחה אפשרות להגיש השגה על ההחלטה תוך 48 שעות. הדבר נעשה בסופו של שבוע העבודה כך שמועד הגשת ההשגה חל בשבת, ועורכי הדין, המהנדסים וכל העוסקים במלאכה נאלצו לעבוד בשבת, בבהילות, תחת לחץ. ההתנהלות מקוממת במיוחד היות שבחלק מהתיקים הוצאו הצווים חודשים ארוכים לאחר ביצוע הפיגוע.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות