עת"ם 50304-04-15 - דאוד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
עת"ם 50304-04-15 - דאוד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 24.10.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר את כניסתה לכלא נפחא של תושבת הגדה המערבית אשר בנה כלוא שם ואותו לא ראתה במשך שנה וארבעה חודשים. המוקד טוען כי בקשתה של האישה טופלה ברשלנות, ומשך הטיפול בה חרג בעשרה חודשים מן הזמן שהצבא מחויב לו בבקשות מסוג זה. המוקד מזכיר כי הזכות לביקורי משפחה במתקני כליאה היא זכות יסוד, הן של האסירים והן של בני משפחותיהם, ומדגיש כי זכויות האדם של האסיר, ובתוכן הזכות לחיי משפחה, נשמרות לו גם בעת מאסרו.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות