בג"ץ 7220/15 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7220/15 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 03.11.2015
בג"ץ 7220/15 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב

תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של אחד החשודים בביצוע פיגוע באוקטובר 2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין. המדינה טוענת כי ההריסה חיונית לאור הצורך "להרתיע מפגעים פוטנציאליים מביצוע פיגועי טרור נוספים". בנוסף טוענת המדינה כי "הפגיעה באנשים נוספים המתגוררים בבית מחבל שהוחלט לנקוט לגביו בסמכות לפי תקנה 119 אינה בגדר ענישה קולקטיבית, אלא היא פגיעה נלווית בלבד למטרה ההרתעתית של הפעלת הסמכות". לבסוף מציינת המדינה כי נבחנו חלופות שונות לביצוע ההריסה, וכי "בשל מכלול הנסיבות הצריכות לעניין" הוחלט על הריסת יחידת המגורים.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של אחד החשודים בביצוע פיגוע באוקטובר 2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין. המדינה טוענת כי ההריסה חיונית לאור הצורך "להרתיע מפגעים פוטנציאליים מביצוע פיגועי טרור נוספים". בנוסף טוענת המדינה כי "הפגיעה באנשים נוספים המתגוררים בבית מחבל שהוחלט לנקוט לגביו בסמכות לפי תקנה 119 אינה בגדר ענישה קולקטיבית, אלא היא פגיעה נלווית בלבד למטרה ההרתעתית של הפעלת הסמכות". לבסוף מציינת המדינה כי נבחנו חלופות שונות לביצוע ההריסה, וכי "בשל מכלול הנסיבות הצריכות לעניין" הוחלט על הריסת יחידת המגורים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות