הנדון: קבלת מידע אודות היתרי כניסה לישראל למטרת אחמ"ש - למעט כניסה לאילת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: קבלת מידע אודות היתרי כניסה לישראל למטרת אחמ"ש - למעט כניסה לאילת
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.11.2015
הנדון: קבלת מידע אודות היתרי כניסה לישראל למטרת אחמ"ש - למעט כניסה לאילת
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין מדיניות מניעת כניסתם לאילת של פלסטינים בעלי היתרי שהייה החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות. הצבא משיב כי ההגבלה על הכניסה לאילת אינה חלה על פלסטינים בעלי היתרי שהייה זמניים; כי המדיניות קיימת שנים ארוכות והמסמכים לקביעתה לא נמצאו; וכי "התכלית לקביעתה בשעתו אינה ודאית ונעוצה ככל הנראה במאפייניה הייחודיים של העיר אילת בהיותה גובלת עם מדינות מצרים וירדן". הצבא מציין שהוחלט לקיים "פיילוט" ובמסגרתו להנהיג הקלות נרחבות בבחינת בקשות לקבלת היתרי כניסה הכוללים את העיר אילת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין מדיניות מניעת כניסתם לאילת של פלסטינים בעלי היתרי שהייה החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות. הצבא משיב כי ההגבלה על הכניסה לאילת אינה חלה על פלסטינים בעלי היתרי שהייה זמניים; כי המדיניות קיימת שנים ארוכות והמסמכים לקביעתה לא נמצאו; וכי "התכלית לקביעתה בשעתו אינה ודאית ונעוצה ככל הנראה במאפייניה הייחודיים של העיר אילת בהיותה גובלת עם מדינות מצרים וירדן". הצבא מציין שהוחלט לקיים "פיילוט" ובמסגרתו להנהיג הקלות נרחבות בבחינת בקשות לקבלת היתרי כניסה הכוללים את העיר אילת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות