מודעה בעיתון הארץ: הספין השקוף של חוק השקיפות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מודעה בעיתון הארץ: הספין השקוף של חוק השקיפות
שונות | הודעה לעיתונות | 26.01.2016
מודעה בעיתון הארץ: הספין השקוף של חוק השקיפות
מודעה שפרסמו בעיתון הארץ 16 ארגוני שלום וזכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בעקבות קידום הצעת חוק העמותות. הארגונים טוענים כי "ממשלת נתניהו וארגוני הימין עשו יד אחת להטיל דופי בארגונים המבקרים אותם. הספין שלהם נועד להסיט את הדיון, להסית את הציבור ולהשתיק אותנו". הארגונים מציינים כי מקורות המימון שלהם גלויים ופומביים וניתן להיכנס לאינטרנט ולעיין ברשימת התורמים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מודעה שפרסמו בעיתון הארץ 16 ארגוני שלום וזכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בעקבות קידום הצעת חוק העמותות. הארגונים טוענים כי "ממשלת נתניהו וארגוני הימין עשו יד אחת להטיל דופי בארגונים המבקרים אותם. הספין שלהם נועד להסיט את הדיון, להסית את הציבור ולהשתיק אותנו". הארגונים מציינים כי מקורות המימון שלהם גלויים ופומביים וניתן להיכנס לאינטרנט ולעיין ברשימת התורמים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות