הנדון: בהול הטלת כתר נוסף על העיר קבטיה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בהול הטלת כתר נוסף על העיר קבטיה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.02.2016
הנדון: בהול הטלת כתר נוסף על העיר קבטיה
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להסיר את הכתר שהטיל שנית על העיר קבטיה. המוקד דורש כי הצבא יסיר לאלתר את הכתר ויאפשר תנועה אל היישוב וממנו. המוקד טוען כי הטלת הכתר מהווה ענישה קולקטיבית, ולא אלמנט ביטחוני מניעתי כפי שטוען הצבא. בנוסף טוען המוקד כי מניעה גורפת של הכניסה ליישוב והיציאה ממנו מנוגדת להתחייבות המדינה בפני בג"ץ. המוקד מציין כי בכוונתו לפנות לערכאות אם הכתר לא יוסר לאלתר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להסיר את הכתר שהטיל שנית על העיר קבטיה. המוקד דורש כי הצבא יסיר לאלתר את הכתר ויאפשר תנועה אל היישוב וממנו. המוקד טוען כי הטלת הכתר מהווה ענישה קולקטיבית, ולא אלמנט ביטחוני מניעתי כפי שטוען הצבא. בנוסף טוען המוקד כי מניעה גורפת של הכניסה ליישוב והיציאה ממנו מנוגדת להתחייבות המדינה בפני בג"ץ. המוקד מציין כי בכוונתו לפנות לערכאות אם הכתר לא יוסר לאלתר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות