דנג"ץ 1773/16 - סקאפי ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 1773/16 - סקאפי ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית החלטה
פסיקה | החלטה | 02.03.2016
דנג"ץ 1773/16 - סקאפי ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית החלטה
דחיית בקשה לדיון מחודש בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בחברון של חשוד בפיגוע דריסה בצומת חלחול בנובמבר 2015. בית המשפט דוחה את טענת המוקד כי פסק הדין קובע הלכה חדשה, לפיה די ב"מערכת ראייתית חלקית ורדודה, כתנאי מספיק להפעלת סנקציה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה", וקובע כי לא מדובר בהלכה חדשה, אלא "בהכרעה הנטועה בנסיבותיו הפרטניות של המקרה, שאינה מגלה כוונה לסטות מהלכה קיימת", וכי אין מקום לדון מחדש בעתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית בקשה לדיון מחודש בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בחברון של חשוד בפיגוע דריסה בצומת חלחול בנובמבר 2015. בית המשפט דוחה את טענת המוקד כי פסק הדין קובע הלכה חדשה, לפיה די ב"מערכת ראייתית חלקית ורדודה, כתנאי מספיק להפעלת סנקציה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה", וקובע כי לא מדובר בהלכה חדשה, אלא "בהכרעה הנטועה בנסיבותיו הפרטניות של המקרה, שאינה מגלה כוונה לסטות מהלכה קיימת", וכי אין מקום לדון מחדש בעתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות