הנדון: בית משפחת אבו זיד - השגה בהולה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בית משפחת אבו זיד - השגה בהולה
מסמכים אחרים | השגה | 23.03.2016
הנדון: בית משפחת אבו זיד - השגה בהולה
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של חשוד במעורבות בפיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. בבית גרות 10 נפשות. המוקד טוען כי הריסת הבית פוגעת בזכויות היסוד של חפים מפשע ומנוגדת לדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה לא מידתית, ומטיל ספק באפקטיביות של אמצעי זה להרתיע מפגעים נוספים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של חשוד במעורבות בפיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. בבית גרות 10 נפשות. המוקד טוען כי הריסת הבית פוגעת בזכויות היסוד של חפים מפשע ומנוגדת לדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה לא מידתית, ומטיל ספק באפקטיביות של אמצעי זה להרתיע מפגעים נוספים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות