בג"ץ 1627/16 - עסאף ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1627/16 - עסאף ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים
כתבי בי דין | הודעה | 12.04.2016
בג"ץ 1627/16 - עסאף ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים
הודעת המוקד להגנת הפרט בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של אחד משני מבצעי פיגוע דקירה בשער יפו בעיר העתיקה בירושלים בדצמבר 2015. המוקד מציין כי הקרקע עליה הוקם הבית אינה בבעלות המשפחה וכי הפליטים שיוּשבו במחנה על-ידי אונר"א קיבלו רשות שימוש זמנית בקרקע. המוקד מדגיש כי המדינה קיבלה על עצמה את דין ניהול מחנות הפליטים בידי אונר"א, וחרף היותה חברה באו"ם היא אינה מכבדת את מעמדו של מחנה הפליטים ונכנסת לתחומו כדי לבצע בו הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ושל זכויות האדם של פליטים, להם נתן אונר"א מקלט.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המוקד להגנת הפרט בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של אחד משני מבצעי פיגוע דקירה בשער יפו בעיר העתיקה בירושלים בדצמבר 2015. המוקד מציין כי הקרקע עליה הוקם הבית אינה בבעלות המשפחה וכי הפליטים שיוּשבו במחנה על-ידי אונר"א קיבלו רשות שימוש זמנית בקרקע. המוקד מדגיש כי המדינה קיבלה על עצמה את דין ניהול מחנות הפליטים בידי אונר"א, וחרף היותה חברה באו"ם היא אינה מכבדת את מעמדו של מחנה הפליטים ונכנסת לתחומו כדי לבצע בו הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ושל זכויות האדם של פליטים, להם נתן אונר"א מקלט.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות