צו בדבר דרכי ענישה (תיקון מס' 7) (הוראת שעה) [הוספת סעיף 5ב בצו בדבר דרכי ענישה (יהודה והשומרון)(מס' 332), התשכ"ט - 1969] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו בדבר דרכי ענישה (תיקון מס' 7) (הוראת שעה) [הוספת סעיף 5ב בצו בדבר דרכי ענישה (יהודה והשומרון)(מס' 332), התשכ"ט - 1969]
חקיקה | חקיקה צבאית | 13.01.1991
צו בדבר דרכי ענישה (תיקון מס' 7) (הוראת שעה) [הוספת סעיף 5ב בצו בדבר דרכי ענישה (יהודה והשומרון)(מס' 332), התשכ"ט - 1969]
תיקון לחקיקה צבאית המרחיב את סמכותו של המפקד הצבאי להשתמש בתקנה 119 להריסת בתים. לפי התיקון, המפקד רשאי להפעיל את תקנה 119 בשטחים הכבושים גם בגין עבירה שבוצעה מחוץ להם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון לחקיקה צבאית המרחיב את סמכותו של המפקד הצבאי להשתמש בתקנה 119 להריסת בתים. לפי התיקון, המפקד רשאי להפעיל את תקנה 119 בשטחים הכבושים גם בגין עבירה שבוצעה מחוץ להם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות