המוקד להגנת הפרט - חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015
חזרה לעמוד הקודם
30.07.2015|חקיקה|חוק

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים

נושאים קשורים