חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015
חקיקה | חוק | 30.07.2015
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות