הנדון: קריאה לביטול ההחלטה להתנות את יציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל דרך מעבר אלנבי בהתחייבות שלא לשוב שנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: קריאה לביטול ההחלטה להתנות את יציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל דרך מעבר אלנבי בהתחייבות שלא לשוב שנה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.04.2016
הנדון: קריאה לביטול ההחלטה להתנות את יציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל דרך מעבר אלנבי בהתחייבות שלא לשוב שנה
מכתב של המוקד להגנת הפרט ועמותת גישה לצבא, בו דורשים הארגונים לבטל את ההחלטה שיציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל דרך ישראל תותנה בהתחייבות שלא ישובו לרצועה במשך שנה. הארגונים טוענים כי התניה זו היא ניסיון לעודד את תושבי הרצועה לעזוב את האזור לצמיתות, וכי היא פוגעת באופן קשה בזכותם הבסיסית לחופש תנועה. החלטה זו נובעת, לטענת הארגונים, מניצול מצבם המוחלש של תושבי רצועת עזה, הנמצאים במצוקה אדירה ועלולים לקבל כל הצעה שתוּצע להם לצאת מהרצועה. היות שהדרישה לחתום על התחייבות כזו תופנה לכל תושב עזה שירצה לצאת לחו"ל, הארגונים טוענים כי ההחלטה אינה נובעת משיקולים ביטחוניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב של המוקד להגנת הפרט ועמותת גישה לצבא, בו דורשים הארגונים לבטל את ההחלטה שיציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל דרך ישראל תותנה בהתחייבות שלא ישובו לרצועה במשך שנה. הארגונים טוענים כי התניה זו היא ניסיון לעודד את תושבי הרצועה לעזוב את האזור לצמיתות, וכי היא פוגעת באופן קשה בזכותם הבסיסית לחופש תנועה. החלטה זו נובעת, לטענת הארגונים, מניצול מצבם המוחלש של תושבי רצועת עזה, הנמצאים במצוקה אדירה ועלולים לקבל כל הצעה שתוּצע להם לצאת מהרצועה. היות שהדרישה לחתום על התחייבות כזו תופנה לכל תושב עזה שירצה לצאת לחו"ל, הארגונים טוענים כי ההחלטה אינה נובעת משיקולים ביטחוניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות