הנדון: לא לקידום הצ"ח העמותות הפוגעת בחברה האזרחית בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: לא לקידום הצ"ח העמותות הפוגעת בחברה האזרחית בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.05.2016
הנדון: לא לקידום הצ"ח העמותות הפוגעת בחברה האזרחית בישראל
בקשת ארגוני חברה ישראלית מחברי הממשלה והכנסת לא לקדם את הצעת חוק העמותות המחייב גילוי של תרומות מישות זרה. הארגונים טוענים כי מטרת החוק היא לסמן ארגונים מסוימים כבלתי לגיטימיים, ולהטיל עליהם מגבלות בלתי מידתיות שיפגעו בפעילותם. בנוסף מציינים הארגונים כי הצעת החוק יוצרת הפליה כשהיא מבדילה, בחובת הגילוי, בין תרומות פרטיות ותרומות של מדינות זרות. הארגונים מוסיפים כי החוק עלול לפגוע בעקרונות הדמוקרטיים ובערכים האוניברסליים ולצמצם את חופש הביטוי וההתאגדות בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת ארגוני חברה ישראלית מחברי הממשלה והכנסת לא לקדם את הצעת חוק העמותות המחייב גילוי של תרומות מישות זרה. הארגונים טוענים כי מטרת החוק היא לסמן ארגונים מסוימים כבלתי לגיטימיים, ולהטיל עליהם מגבלות בלתי מידתיות שיפגעו בפעילותם. בנוסף מציינים הארגונים כי הצעת החוק יוצרת הפליה כשהיא מבדילה, בחובת הגילוי, בין תרומות פרטיות ותרומות של מדינות זרות. הארגונים מוסיפים כי החוק עלול לפגוע בעקרונות הדמוקרטיים ובערכים האוניברסליים ולצמצם את חופש הביטוי וההתאגדות בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות