הנדון: עצירת החקיקה והיוזמות האנטי דמוקרטיות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: עצירת החקיקה והיוזמות האנטי דמוקרטיות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.06.2016
הנדון: עצירת החקיקה והיוזמות האנטי דמוקרטיות
פניית ארגונים אזרחיים לשינוי חברתי ולשמירה על זכויות אדם בישראל, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לנשיא המדינה בבקשה כי יפעל למען עצירת החקיקה האנטי דמוקרטית בישראל ויתערב למען הפסקת הפגיעה השיטתית בעבודתם של פעילים חברתיים הנאבקים על זכויות האדם. הארגונים מציינים כי חל כרסום במעמדה של ישראל כדמוקרטיה על מכלול ערכיה, וכי הארגונים מצויים תחת מתקפה חריפה, הבאה לידי ביטוי בחקיקה אנטי דמוקרטית, בהסתה וברדיפה פוליטית, ומבקשים את עזרת הנשיא בהתמודדות עמה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית ארגונים אזרחיים לשינוי חברתי ולשמירה על זכויות אדם בישראל, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לנשיא המדינה בבקשה כי יפעל למען עצירת החקיקה האנטי דמוקרטית בישראל ויתערב למען הפסקת הפגיעה השיטתית בעבודתם של פעילים חברתיים הנאבקים על זכויות האדם. הארגונים מציינים כי חל כרסום במעמדה של ישראל כדמוקרטיה על מכלול ערכיה, וכי הארגונים מצויים תחת מתקפה חריפה, הבאה לידי ביטוי בחקיקה אנטי דמוקרטית, בהסתה וברדיפה פוליטית, ומבקשים את עזרת הנשיא בהתמודדות עמה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות