מודעה בעתון הארץ: אולי לא הצלחנו לעצור את חוק העמותות, אבל גם חוק העמותות לא יצליח לעצור אותנו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מודעה בעתון הארץ: אולי לא הצלחנו לעצור את חוק העמותות, אבל גם חוק העמותות לא יצליח לעצור אותנו
שונות | אחר | 12.07.2016
מודעה בעתון הארץ: אולי לא הצלחנו לעצור את חוק העמותות, אבל גם חוק העמותות לא יצליח לעצור אותנו
מודעה שפרסמו בעיתון הארץ ארגוני זכויות אדם וארגונים חברתיים בישראל, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בעקבות אישורו של חוק העמותות המחייב עמותות וארגונים הממומנים בין היתר בתרומות ממדינות זרות להצהיר על כך לפני רשם העמותות ולציין זאת בפרסומיהם. הארגונים מבהירים כי למרות שלא הצליחו לעצור אותו, חוק העמותות לא יצליח לעצור את מלאכתם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מודעה שפרסמו בעיתון הארץ ארגוני זכויות אדם וארגונים חברתיים בישראל, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בעקבות אישורו של חוק העמותות המחייב עמותות וארגונים הממומנים בין היתר בתרומות ממדינות זרות להצהיר על כך לפני רשם העמותות ולציין זאת בפרסומיהם. הארגונים מבהירים כי למרות שלא הצליחו לעצור אותו, חוק העמותות לא יצליח לעצור את מלאכתם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות