בג"ץ 5148/15 - עיריית בית ג'אלה ואח' נ' המנהל הכללי במשרד הבטחון פסק-דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5148/15 - עיריית בית ג'אלה ואח' נ' המנהל הכללי במשרד הבטחון פסק-דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 21.01.2016
בג"ץ 5148/15 - עיריית בית ג'אלה ואח' נ' המנהל הכללי במשרד הבטחון פסק-דין
דחיית עתירותיהם של תושבי בית ג'אלה ושני מנזרים בקרבתה נגד כוונת המדינה להמשיך בבניית החומה באיזור על פי התוואי שנפסל בבית המשפט פחות משנה קודם, למעט קטע של כ-225 מטרים שייוותר לא בנוי. בג"ץ דוחה את טענת העותרים כי בהתנהלותה יוצרת המדינה עובדות מוגמרות בשטח, וקובע כי "בהתחשב בשיקולי הביטחון התומכים בהקמת התוואי המתוכנן כבר עתה, תוך הותרת הצורך בשינויים לבחינה עתידית, אין מקום לעיכוב הבנייה עד לגיבוש פתרון מלא למקטע הרלוונטי כולו". עם זאת מדגיש בית המשפט כי אם המדינה תחליט בעתיד לסגור את הפתח המערבי, יוכלו העותרים להעמיד לביקורת שיפוטית את מלוא התוואי באיזור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירותיהם של תושבי בית ג'אלה ושני מנזרים בקרבתה נגד כוונת המדינה להמשיך בבניית החומה באיזור על פי התוואי שנפסל בבית המשפט פחות משנה קודם, למעט קטע של כ-225 מטרים שייוותר לא בנוי. בג"ץ דוחה את טענת העותרים כי בהתנהלותה יוצרת המדינה עובדות מוגמרות בשטח, וקובע כי "בהתחשב בשיקולי הביטחון התומכים בהקמת התוואי המתוכנן כבר עתה, תוך הותרת הצורך בשינויים לבחינה עתידית, אין מקום לעיכוב הבנייה עד לגיבוש פתרון מלא למקטע הרלוונטי כולו". עם זאת מדגיש בית המשפט כי אם המדינה תחליט בעתיד לסגור את הפתח המערבי, יוכלו העותרים להעמיד לביקורת שיפוטית את מלוא התוואי באיזור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות