הנדון: הליכי הבדיקה בתלונות על חשד בעניינם של עספור, אטרש, אבו לטיפה, ומברוכה, וקבלת ההחלטה שלא לפתוח בחקירה בעניינם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הליכי הבדיקה בתלונות על חשד בעניינם של עספור, אטרש, אבו לטיפה, ומברוכה, וקבלת ההחלטה שלא לפתוח בחקירה בעניינם
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.09.2016
הנדון: הליכי הבדיקה בתלונות על חשד בעניינם של עספור, אטרש, אבו לטיפה, ומברוכה, וקבלת ההחלטה שלא לפתוח בחקירה בעניינם
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות קבלת ארבעה תיקי בדיקה שהממונה על המבת"ן (מבקרת תלונות נחקרים בשב"כ) החליטה לסגור. תיעוד התיקים חושף מספר כשלים מבניים מושרשים, כגון חלוף זמן רב מאז המקרים ועד סיום בדיקת המבת"ן. כמו כן, התיעוד מצומצם הן בהיקפו והן בתוכנו המהותי. המוקד טוען כי מדובר בליקויים מערכתיים קשים המעידים על בעיות עומק שנועדו לאפשר את קיומן של חריגות מהסוג שעולה מן התלונות ולמזער כלים לפיקוח ממשי ולפעולה אפקטיבית למניעת השימוש באמצעי חקירה פסולים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות קבלת ארבעה תיקי בדיקה שהממונה על המבת"ן (מבקרת תלונות נחקרים בשב"כ) החליטה לסגור. תיעוד התיקים חושף מספר כשלים מבניים מושרשים, כגון חלוף זמן רב מאז המקרים ועד סיום בדיקת המבת"ן. כמו כן, התיעוד מצומצם הן בהיקפו והן בתוכנו המהותי. המוקד טוען כי מדובר בליקויים מערכתיים קשים המעידים על בעיות עומק שנועדו לאפשר את קיומן של חריגות מהסוג שעולה מן התלונות ולמזער כלים לפיקוח ממשי ולפעולה אפקטיבית למניעת השימוש באמצעי חקירה פסולים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות