המוקד להגנת הפרט - הנדון: מתן מעמד תושבות ארעית (א/5) לילדי תושבות מזרח ירושלים
חזרה לעמוד הקודם
02.06.1999|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: מתן מעמד תושבות ארעית (א/5) לילדי תושבות מזרח ירושלים

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים