הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – יציאת פלסטינים מרצועת עזה לצורך נסיעה לחו"ל דרך גשר אלנבי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – יציאת פלסטינים מרצועת עזה לצורך נסיעה לחו"ל דרך גשר אלנבי
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 16.08.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין יציאת פלסטינים מרצועת עזה לצורך נסיעה לחו"ל דרך גשר אלנבי. המוקד מבקש לדעת מה הקטגוריות להתרת יציאת פלסטינים מהרצועה דרך גשר אלנבי, והאם יש מכסה נפרדת לכל קטגוריה; כמה בקשות ליציאה דרך גשר אלנבי וליציאה לחו"ל דרך נתב"ג הוגשו מתחילת 2015 עד מתן התשובה עליהן, וכמה מתוכן אושרו; והאם על פלסטינים בעלי אזרחות זרה המתגוררים ברצועת עזה חלות אותן הגבלות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות