הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא מעצרים של קטינים פלסטינים באיו"ש, לפי חוק חופש המידע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא מעצרים של קטינים פלסטינים באיו"ש, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 30.06.2015
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא מעצרים של קטינים פלסטינים באיו"ש, לפי חוק חופש המידע
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל מידע על פיילוט שהחל בשנת 2014 שבמסגרתו זומנו קטינים פלסטינים מנפות בית לחם וחברון לחקירה בכתב או בטלפון כחלופה לביצוע מעצר בבית החשוד. מהנתונים עולה כי זומנו לחקירה 68 קטינים; הפיילוט נמשך לאחר 30 ביוני 2014; במהלך חודש אפריל 2014 הוחלט להרחיב את יישום הפיילוט לכל אזור הגדה המערבית; לא נקבעה מכסה, אלא נקבעו קריטריונים מסוימים; העדפת זימון לחקירה בטלפון על פני זימון לחקירה בכתב נקבעת בהתאם לגיל הקטין ושיקולים נוספים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל מידע על פיילוט שהחל בשנת 2014 שבמסגרתו זומנו קטינים פלסטינים מנפות בית לחם וחברון לחקירה בכתב או בטלפון כחלופה לביצוע מעצר בבית החשוד. מהנתונים עולה כי זומנו לחקירה 68 קטינים; הפיילוט נמשך לאחר 30 ביוני 2014; במהלך חודש אפריל 2014 הוחלט להרחיב את יישום הפיילוט לכל אזור הגדה המערבית; לא נקבעה מכסה, אלא נקבעו קריטריונים מסוימים; העדפת זימון לחקירה בטלפון על פני זימון לחקירה בכתב נקבעת בהתאם לגיל הקטין ושיקולים נוספים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות