עת"ם 35386-12-16 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 35386-12-16 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 18.12.2016
עת"ם 35386-12-16 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט לחייב את המדינה להעביר מידע על מעצר קטינים, תושבי קבע בירושלים המזרחית, בשנים 2014–2016. המוקד עותר בעקבות אי-מענה ממושך של המדינה לבקשה, ומצביע על כך שכחלוף יותר משלושה חודשים מיום הגשת הבקשה המדינה טרם השיבה תשובה עניינית, אף שהיה עליה לעשות זאת תוך שלושים יום. המוקד טוען כי המדינה מפרה את הוראות חוק חופש המידע ומבקש כי בית המשפט יחייב אותה למסור את המידע המבוקש ללא דיחוי נוסף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט לחייב את המדינה להעביר מידע על מעצר קטינים, תושבי קבע בירושלים המזרחית, בשנים 2014–2016. המוקד עותר בעקבות אי-מענה ממושך של המדינה לבקשה, ומצביע על כך שכחלוף יותר משלושה חודשים מיום הגשת הבקשה המדינה טרם השיבה תשובה עניינית, אף שהיה עליה לעשות זאת תוך שלושים יום. המוקד טוען כי המדינה מפרה את הוראות חוק חופש המידע ומבקש כי בית המשפט יחייב אותה למסור את המידע המבוקש ללא דיחוי נוסף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות