חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 [כולל תיקון מס' 22 הוראת שעה מיום 11.8.2016] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 [כולל תיקון מס' 22 הוראת שעה מיום 11.8.2016]
חקיקה | חוק | 23.07.1971
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 [כולל תיקון מס' 22 הוראת שעה מיום 11.8.2016]
חוק הנועד להגן על קטינים שנחשדים או מורשעים בעבירה. החוק קובע מנגנוני הגנה על קטינים אלה, ומגדיר את זכויותיהם ואילו סמכויות או הליכים יינקטו כלפיהם תוך שמירה על כבודם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוק הנועד להגן על קטינים שנחשדים או מורשעים בעבירה. החוק קובע מנגנוני הגנה על קטינים אלה, ומגדיר את זכויותיהם ואילו סמכויות או הליכים יינקטו כלפיהם תוך שמירה על כבודם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות